Geaccrediteerde opleiding voor Logotherapeut en Existentie Analyse

Logotherapie is een psychotherapie waarin de zoektocht naar betekenis als de voornaamste motivatie van de mens wordt gezien.

De Academie voor Logotherapie biedt scholing aan mensen met een achtergrond in de hulpverlening. Dat doen we efficiënt, serieus, op ontspannen wijze, door (zelf)studie, colleges, dialoog, intervisie en supervisie.

Hoop

De Logotherapie is een hoopgevende psychotherapie, die naar de mogelijkheden van elk uniek persoon kijkt. De Logotherapie gaat ervan uit elk mens ondanks alles de keuze kan maken om zijn houding tot iets te veranderen, dat elk mens in vrijheid een standpunt kan innemen.

De Logotherapie is een therapie gericht op zinvinding en is toekomstgericht. De therapie werd ontwikkeld door Viktor Frankl (1905-1997), een Joods-Oostenrijks psychiater en filosoof.

In zijn boek De zin van het bestaan. Een inleiding tot de Logotherapie vertelt Viktor Frankl zijn ervaringen uit de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog en geeft hij een kleine inleiding in de logotherapie.

Frankl heeft in tegenstelling tot andere therapeuten niet gevraagd wat de mens ziek maakt maar heeft zich vanaf het begin al een geheel andere vraag gesteld: wat houdt de mens (mentaal en spiritueel) gezond ? Wat zijn handvatten voor herstel en wat motiveert de mens om aan zijn herstel te werken?

Zinvinding

Door deze vraagstelling kwam Frankl snel op de vraag naar zingeving, of zoals hij zo mooi zegt, beter zinvinding. Hij ontdekte dat mensen die hun leven als zinvol ervaren en betekenis in hun leven zien,  mentaal stabieler blijven en ook eerder herstellen dan mensen die het leven als lastig of leeg ervaren en die niet het diepe gevoel hebben: Het is goed dat ik er ben, ik weet waarin ik goed ben en waarvoor ik hier ben.

Hieruit heeft Frankl een concept ontwikkeld, de Logotherapie, waar de vraag naar een betekenisvol leven, de vraag naar zinvinding een centrale rol speelt.

Betekenis

Het gaat hier niet om een algemene vraag over de zin van het leven of de zin van het bestaan. Het gaat erom hoe de mens van elk moment een betekenisvol moment kan maken. Ieder uniek mens kan dus in vrijheid in elk uniek moment een keuze maken en een standpunt innemen.

Frankl ziet de ‘Geistige Dimension’ (een lastig te vertalen begrip vanuit het Duits) als een specifiek menselijke dimensie.

Spiritualiteit

De ‘Geisitige’ dimensie van de mens omvat vrijheid en verantwoordelijkheid, waarden en zinvinding, wilskracht, idealen, intuïtie en spiritualiteit. Hier horen vaardigheden zoals zelfdistantie, over zich zelf kunnen lachen, je kunnen verhouden tot jezelf, zelftranscendentie, jezelf kunnen overstijgen en echt interesse hebben voor de wereld.

In deze dimensie hoort het geweten als innerlijk kompas. Zij kenmerkt zich door intentionaliteit. Hier ligt het oervermogen van de mens om zich te richten op iets buiten zichzelf, niet intrapsychisch bezig te zijn maar zich als het ware te laten aantrekken door datgene dat ondanks de omstandigheden op ieder uniek moment betekenisvol en zinvol is.

‘Ja’ ondanks de omstandigheden

De Logotherapie spreekt de mens op respectvolle wijze aan in zijn verantwoordelijkheid. De Logotherapie helpt de mens de vaardigheid te vinden of terug te vinden om keuzes te maken. Zodat je ‘Ja’ kan zeggen tegen het leven ondanks de omstandigheden.

De Logotherapie kan worden beschouwd als een psychotherapie van zinvinding. Frankl zelf zegt het in drie woorden: ‘Healing through meaning.’

Ga voor meer informatie over ons aanbod naar de pagina’s

Academie (volledige opleiding)

Academie (korte opleiding)