Medewerk(st)ers

Organisatie Academie voor Logotherapie

Lejla Hodzic

Lejla Hodzic werkt sinds 2018 in de GGZ als verpleegkundige, voornamelijk in een klinische setting. Ze heeft ook ervaring opgedaan als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk. Haar interesse en manier van werken is sinds een aantal jaren toegenomen voor het onderwerp zingeving in de psychiatrie en voor haar persoonlijk. Ze merkte dat er iets miste in de psychiatrie. Hierdoor is ze zich steeds meer gaan verdiepen in dit onderwerp en in Viktor Frankl.

Ton Wintels

Ton Wintels (Drs, MScBA, MA) is bedrijfskundige en GZ-psycholoog en momenteel werkzaam als zorgmanager Digitale Zorg & Innovatie bij De Hoop ggz. Hij heeft jarenlange ervaring in uiteenlopende (management)functies in de GGZ en verslavingszorg en is (mede)auteur van het boek Macht en manipulatie. Tot zijn specialiteiten behoren (Operations) Management, (Executive) Coaching, en Entrepreneurship. Zijn uitgebreide CV staat op LinkedIn.

Timo van Kempen

Timo van Kempen, werkzaam in de GGZ sinds 1986, is opgeleid als verpleegkundige, runningtherapeut, POH GGZ, biografisch werker, Geestelijk Verzorger en Logotherapeut. Zijn interesse in de Logotherapie en Existentiële Analyse heeft ertoe geleid dat hij een promotieonderzoek doet naar de rol van spiritualiteit en religiositeit in de GGZ. Hij voert een eigen praktijk: Heel Je Verhaal.