Toelating

Volledige opleiding

De Academie voor Logotherapie ontwikkelde haar aanbod in de volledige opleiding voor hulpverleners met aantoonbare werkervaring in de zorg, die in aanmerking komen voor een van de volgende AGB-codes en/of zijn aan aangesloten bij een van de hieronder genoemde beroepsverenigingen.

Aanmelding en toelating

Iedere student schrijft voor toelating een (persoonlijke) motivatie waarin ook leerdoelen en verwachtingen van de opleiding worden benoemd.

Vervolgens vindt een toelatingsgesprek (van maximaal één uur) plaats.

AGB-codes van beroepsgroepen die kunnen deelnemen

01 – huisartsen

03 – medisch specialisten

04 – fysiotherapeuten

05 – logopedisten

07 – oefentherapeuten

08 – verloskundigen

14 – bedrijfsartsen

24 – diëtisten

41 – ZZP’ers in wijkverpleging / PGB-aanbieders

57 – doktersassistenten

84 – andere doctoren

88 – ergotherapeuten

90 – overige therapeuten en complementair en aanvullende zorg

91 – verpleegkundigen

94 – Psychologische / psychosociale therapeuten

XX – praktijkondersteuners (somatiek, GGZ, jeugd)

XX – Geestelijk Verzorgers

XX- GGZ-agogen

Beroepsverenigingen

Toegelaten kunnen worden hulpverleners die zijn aangesloten bij een voor hun beroepsgroep behorend register of beroepsvereniging (zoals het BIG, NAP, NVPA, SKGV, RING-GV of NVvPO).

Hulpverleners die bij een andere beroepsvereniging zijn aangesloten, kunnen in overleg treden met de Academie voor Logotherapie of deze registratie toegang geeft tot de opleiding.