Data, kosten en leslocaties

Data van de verkorte opleiding 2022 – 2023

Maximaal 8 deelnemers/deelneemsters

  • Vrijdagen: 19.00 tot 21.00 uur: literatuurbespreking (online – Zoom)
  • Zaterdagen: 09.30 uur tot 16.30 uur: colleges op locatie
  • Dinsdagen: 19.00 tot 21.00 uur: intervisie (online – Zoom)

Vrijdagavonden: 4 november, 2 december, 13 januari, 3 februari

Zaterdagen: 5 november, 3 december, 14 januari, 4 februari

Dinsdagavonden: 15 november, 20 december, 31 januari, 21februari

Kosten

600 euro (plus aanvullende kosten voor aanschaf verplichte literatuur)

Leslocatie (zaterdagen) korte opleiding:

1e klas Stationsrestauratie Station Den Dolder

Dolderseweg 148, 3734 BL Den Dolder

 

Data van de volledige opleiding 2023 – 2024

Maximaal 8 deelnemers/deelneemsters

  • Vrijdagen: 19.00 tot 22.00 uur: literatuurbespreking (online – Zoom)
  • Zaterdagen: 09.00 uur tot 16.30 uur: colleges op locatie
  • Dinsdagen: 19.00 tot 21.00 uur: intervisie (online – Zoom)

De opleiding start in september 2023. Lesdata worden in het voorjaar 2023 op de website gepubliceerd.

Uitgangspunt is dat steeds de eerste vrijdagavond en zaterdag van de maand worden ingeroosterd in combinatie met de derde dinsdagavond.

Kosten

2.295 euro (betaling in termijnen mogelijk) plus aanvullende kosten voor aanschaf verplichte literatuur

Leslocatie (zaterdagen) volledige opleiding:

 

Voor de volledige opleiding maakt de Academie voor Logotherapie gebruik van de uitstekend gefaciliteerde, rustig gelegen buitenlocatie met meerdere les- en gespreksruimten:

Laapeerseweg 8

3831 SB Leusden