Onderzoek

Het Viktor Frankl Instituut Nederland / Academie voor Logotherapie heeft de status van onderzoeksinstituut voor de internationaal overkoepelende organisatie in Wenen.

Aan de volledige opleiding is wetenschappelijk onderzoek verbonden naar de competenties die studenten hebben en gedurende de opleiding ontwikkelen om zingeving en spiritualiteit aan bod te laten komen in hun contact met cliënten.

Aan studenten wordt bij aanvang en beëindiging van de studie de Nederlandstalige wetenschappelijk gevalideerde versie van de Spiritual Care Competence Questionnaire in te vullen.